'Versteende' tuinen aan de Golfweg; voortuintjes zijn omgebouwd tot parkeerplaatsen. Operatie Steenbreek moet bewoners verleiden minder verharding toe te passen (Foto: Harm Dragt).

Noordwijk sluit zich aan bij Operatie Steenbreek
Laatste update: 10 augustus 2017 om 15:25

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk heeft besloten zich aan te sluiten bij de Operatie Steenbreek. De inwoners vormen de bepalende factor of de actie gaat slagen.

Want zij moeten overtuigd dan wel verleid worden om hun tuinen te vergroenen. Hoe belangrijk de inwoners zijn blijkt uit het feit dat veertig procent van gemeentelijke oppervlakte in bezit is van particulieren.

Noordwijk is niet de eerste gemeente in de regio die het nodige wil doen om de verstening van met name tuinen tegen te gaan. Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen gingen Noordwijk al voor. Wethouder Dennis Salman laat weten dat Noordwijk van plan is met deze actie regionaal te opereren. "Wij overleggen momenteel met Noordwijkerhout of zij ook willen aanhaken."


Om meer redenen is het nodig om tuinen groener te maken. Zogenaamde versteende tuinen zijn slecht voor de biodiversiteit. Minder groen betekent minder vogels, insecten en andere dieren. Een tweede reden zijn de regenbuien en met name de hoosbuien die door de klimaatverandering steeds vaker en heftiger voorkomen. Verstening zorgt ervoor dat het water niet de bodem in kan en voor een te grote aanvoer bij de riolen. Een derde reden is het geconstateerde warmteverschil tussen de stad en het buitengebied, ook wel 'stedelijk hitte eiland effect' genoemd. In een versteende omgeving is de temperatuur hoger, wat weer negatief uitpakt voor de gezondheid van met name zwakkeren en ouderen.

De vierde reden is dat verstening ervoor zorgt dat er onvoldoende planten zijn om de winterse neerslag vast te kunnen houden waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is. Verstening heeft ook een negatief effect op de luchtkwaliteit met name door de concentratie van fijnstof. De zesde reden is dat een groene leefomgeving positief uitpakt bij het verminderen van stress.


Om de actie te laten slagen zullen de inwoners een slag moeten maken. Dat zal geen gemakkelijke operatie worden. Stenen en daarmee onderhoudsvrije tuinen zijn bij veel mensen populair. Die populariteit wordt nog verhoogd door de veel bekeken huis- en tuinprogramma's, waarin verstening meer regel dan uitzondering is.


Alle gemeenten met minder dan 100.000 inwoners, waaronder dus Noordwijk, dragen per jaar € 2.500 bij aan de landelijke organisatie die achter de operatie Steenbreek staat. Grote gemeenten dienen € 5.000 over te maken. Voor dat bedrag ontvangt elke deelnemende gemeente een uitgebreid activiteitenpakket en wordt men op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook wordt er gezorgd voor de nodige publiciteit vanuit de landelijke organisatie en worden er bijeenkomsten georganiseerd om informatie te delen en uit te wisselen.

Verder worden lokale netwerken gestimuleerd en ondersteund om de doelstelling van de Operatie Steenbreek te realiseren.