Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen (Foto: pr).

Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus
Laatste update: 11 augustus 2017 om 9:46

LEIDEN - Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen.

Op een zonnige dag ontmoet ik pater Leo van Ulden, inmiddels 75 jaar en zijn leven lang verbonden met Leiden. Hij kan zich nog goed herinneren dat in de jaren vijftig door de Rooms-Katholieke Kerk het dogma werd afgekondigd dat Maria, de moeder van Jezus Christus, met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. "Het was vroeger ook een indrukwekkend feest met een plechtige viering en veel klokgelui. De katholieke winkels zoals C&A en V&D waren gewoon dicht", aldus pater van Ulden.

Op de vraag wat het feest voor hem betekent, kan pater van Ulden geen kort antwoord geven. Hij vertelt: "Maria speelt een steeds grotere rol in mijn geloofsleven. Ik ben naar haar vernoemd. Door de jaren heen ben ik steeds beter gaan begrijpen wat de betekenis is van dit feest. Vroeger zag ik Maria en Jezus als twee aparte hemelfiguren, die met elkaar concurreerden. Maar nu besef ik dat Maria een bescheiden joods meisje was, dat zich helemaal gaf aan God, zonder dat ze wist waar het op uitliep."


"In dat opzicht staat ze haaks op het huidige leven van veel mensen, waarin zoveel mogelijk zekerheid wordt ingebouwd. Ze is de eerste persoon die na Jezus verrijst na haar dood. Ze gaat dan niet door als een soort schim, maar God gaat met haar, en ook met ons, in vlees en bloed verder na de dood. God begint zo met ons als we geboren worden en God gaat verder met ons als we bij Hem komen in de hemel. Maria is de moeder van alle gelovigen."


Wat is de relevantie van dit feest voor onze huidige samenleving volgens van Ulden? "Enorm", zegt hij, "Ieder mens mag weten dat er meer geboren is dan je vader kan verwekken en je moeder kan baren. En als we sterven blijft er meer over dan we kunnen begraven of cremeren. Over onze fysieke afstamming heen zijn wij bedoeld voor de eeuwigheid. Dat geeft een grote waardigheid aan ons. En dat geldt voor iedereen, aangezien de mens de kroon op de schepping is volgens het christendom."


"Maria is ons hierin voorgegaan. Dit is geen godslastering, maar juist de bedoeling van God. Het is het begin van de vervulling van de belofte van het eeuwig leven, mits we geloven in God en Jezus Christus, voor ons allemaal. Wat in Jezus en met Maria is gebeurd, gebeurt ook met ons in vlees en bloed. Dus het is niet: Maria wel en ik niet, maar we mogen er allemaal op hopen verder te leven in liefde met God in het hiernamaals".