De dierenweide in de Stevenshof. Is het water voor de dieren wel drinkbaar?, vraagt de Partij voor de Dieren zich hardop af (Foto: Hans Schuurman).

Iedereen op vakantie, behalve de dieren
Laatste update: 11 augustus 2017 om 9:49

LEIDEN - De Partij voor de Dieren (PvdD) stelde vorige week schriftelijke vragen over de drinkwaterkwaliteit rond dierenweides aan het College van B&W: "De gemeente controleert wel waterspeelplekken en zwemwatergebieden van mensen, maar waarom niet die voor dieren?"

De zorg van de partij ging in het bijzonder uit naar de drinkwaterkwaliteit van de dierenweide in de Stevenshof. De PvdD bespeurde hier 'verdacht water'. En toen zij de gemeente daarop aansprak, was volgens de PvdD, hun reactie: "Wij controleren alleen speelplaatsen, voor aanvullende controles is tijd noch geld." Daarop besloot de PvdD vragen te stellen waarvan de behandelings en beantwoordingsperiode 3 weken, tijdens vakanties wel eens 6 weken, duurt. Gedurende deze periode drinken de dieren wel gewoon door.


Er is geen dagelijks toezicht op de dierenweide van de Stevenshof. Eén keer per dag komt een medewerker de dieren voedsel geven, vertelt een vrijwilliger bij de schooltuinen die ernaast aan het werk is. Hij beschikt wel over de sleutels van de dierenweide en loopt mee naar de drinkplaats voor de weidedieren. Het water zit vol algen en er ligt een kadaver van een kip in verre staat van ontbinding bij de drinkplaats. Het diertje is in het water gekukeld. Deze drinkplaats is voor dieren met een langere nek dan 25 cm, dat zag zij even over het hoofd. Het is stilstaand water, anders dan bij de dierenweide in de Merenwijk waar wel een pomp zuurstof in het water blaast. Behalve het kadaver ziet er verder ook echt niet uit.


Reactie gemeente
De gemeente, gevraagd om een reactie, antwoordt: "De weidedieren drinken uit de sloot. De overige dieren (kippen, vogels en konijnen) hebben een waterbak met vers drinkwater in hun hokken. Als dierenverzorgers of vrijwilligers een dood dier zien, wordt die zo snel mogelijk weggehaald. De dierenverzorger komt dagelijks om de dieren en hun directe omgeving te controleren, en om eten te geven en het drinkwater in de bakken te verversen."


En de gemeente vervolgt: "Regelmatig komen de dierenverzorgers later op de dag terug om bijvoorbeeld de stal uit te mesten, het groen bij te werken of voor andere onderhoudswerkzaamheden. Er is in de Stevenshof een groep vrijwilligers die op woensdagmiddag en zondag actief is. Onder leiding van de dierenverzorger helpen zij met allerlei klussen. De pomp bij de Kinderboerderij in de Merenwijk is er speciaal voor de eendenvijver".