Namens ouders en personeel bood Anne Sikken vorige week 350 bezwaarschiften aan tegen de bouw van 69 appartementen naast en tegenover de school (Foto: pr).

'Spaar Ons Schoolplein'
Laatste update: 11 augustus 2017 om 9:50

LEIDEN - 'Wilt u als u blieft geen huizen bouwen op ons schoolplein meneer de wethouder?', dat was de strekking van het praatje dat twee leerlingen van de Lorentzschool hadden met Paul Laudy (VVD).

Namens ouders en personeel bood Anne Sikken vorige week 350 bezwaarschiften aan tegen de bouw van 69 appartementen naast en tegenover de school. Maar Laudy gaf hen weinig hoop. Evenmin deed hij een toezegging in te grijpen tegen de planwijziging niet 39 grote maar 69 kleinere appartementen aan de Van Vollenhovekade te bouwen.

De Lorentzschool  is met 900 leerlingen en 36 groepen één van de grootste basisscholen van Nederland en die kinderen willen de ruimte om te spelen. Helaas, al vóór de bouw van de school (2007) waren hier woningen naast en tegenover de school gepland. Ten tijde van de nieuwbouw echter was er echter geen markt voor de appartementen. Dus bleef de bouwplaats leeg en werd alle ruimte prettig gebruikt als speelplaats. Maar het economisch tij is keerde, woningen in Leiden verkopen heden ten dage als warme broodjes. Het oude plan werd afgestoft en de spelende kinderen moeten inschikken.


Nieuwe situatie
Maar ouders en personeel vinden dat er nu een nieuwe situatie is ontstaan. Zij verzetten zich tegen de bouw die het speelgeluk van hun kinderen in de weg staat. Zij vormden een actiecomité met de strijdbare titel: Spaar onze schoolplein' (SOS). Zij vrezen overlast tijdens de bouw. Al die herrie heeft effect heeft op de leerprestaties van de kinderen. De bouwer bood aan zeecontainers voor de school te zetten om het geluid te dempen. Maar dat betekent nóg minder speelruimte tijdens de bouw, vinden de ouders. 


Het actiecomité maakt zich verder zorgen over de verkeersdrukte veroorzaakt door hun nieuwe buren. Waren aanvankelijke bouwplannen 39 appartementen, de projectontwikkelaar ziet er nu meer brood in 69 kleinere woningen te bouwen. Of dit aantal woningen tot meer en (on) aanvaardbare verkeersdrukte rond de school leidt, daarover liet Laudy zich wijselijk niet uit. Hij wacht de bezwaarschiften behandeling af. De bezwaarschiften hebben wel tot gevolg dat de bouw enige maanden vertraging oploopt.


Het plan is dat de woningen er in 2020 opgeleverd worden. Het actiecomité, bij monde van Anne Sikken, liet zich door Laudy niet ontmoedigen: "Bij elke volgende stap in de procedure zal het actiecomité kijken wat de juridische mogelijkheden zijn voor ons doel: Spaar Ons Schoolplein!".