Het parkeerterrein van sportpark Middelmors (Foto: Jan Bouw).

Verboden te kamperen op parkeerterrein Middelmors
Laatste update: 26 september 2017 om 16:33

KATWIJK - Het gemeentebestuur van Katwijk heeft de aanvraag geweigerd voor ontheffing van het verbod om buiten een kampeerterrein te kamperen.

De aanvraag was ingediend om in de periode 19 juni tot en met 5 oktober van dit jaar en diverse periodes volgend jaar en 2019 op het parkeerterrein van sportpark Middelmors in Rijnsburg te kamperen.

Aanvankelijk was de aanvraag om ontheffing voor de periode van 23 oktober tot en met 5 januari volgend jaar toegestaan. Deze periode was gelijk met de periode waarvoor aan de aanvrager een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en aanverwante artikelen was verleend.


De aanvraag van 23 mei betrof het plaatsen van een woonwagen op het parkeerterrein Middelmors, wat verboden is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het college kan eventueel ontheffing van dit verbod verlenen. Aan de andere kant kan dit geweigerd worden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu en de bescherming van het stadsgezicht.   


Het verzoek van 23 mei is beoordeeld door de betrokken interne adviseurs van het team Veiligheid en milieu. Zij hebben een negatief advies uitgebracht, op grond waarvan de aanvrager is verzocht zijn verzoek in te trekken. Deze heeft dit op 9 juni gedaan en vervolgens verzocht om een afspraak met de betrokken wethouder. Dat heeft voor hem geen positief resultaat opgeleverd. Er komt geen ontheffing. De motivering is dat een ontheffing voor kamperen buiten de kampeerterreinen alleen bedoeld is voor een korte periode. Het parkeerterrein aan de Noordwijkerweg is een openbare ruimte ingericht voor parkeren van auto's en niet bestemd voor gebruik als kampeerterrein. Het toestaan van kamperen zou bovendien leiden tot precedentwerking.