De hoorzitting over seniorenhuisvesting trok een bomvolle publieke tribune (Foto: Edwin de Mol).

'Gemeente moet actief inspelen op ontwikkelingen seniorenhuisvesting'
Laatste update: 26 september 2017 om 16:39

KATWIJK - De gemeenteraad moet een actieve rol gaan spelen bij het realiseren van eigentijdse vormen van seniorenhuisvesting.

Tot die conclusie kwamen raadsleden en toehoorders tijdens de hoorzitting over ouderenhuisvesting van de Katwijkse gemeenteraad. Op initiatief van de fractie van KiesKatwijk liet de gemeenteraad zich afgelopen donderdagavond uitgebreid informeren over seniorenhuisvesting. De maatschappelijke trend dat ouderen langer thuis willen en moeten blijven wonen, vormde daarvoor de directe aanleiding.

Met behulp van sprekers van vijf deskundige partijen kregen de raadsleden tal van inzichten en mogelijkheden voorgeschoteld. De Stichting Knarrenhof Nederland en het Kenniscentrum Wonen en Zorg gaven een toelichting op kansrijke woonvormen. Wooncorporatie Dunavie, DSV Verzorgd Leven en de Initiatiefgroep 50plusinKatwijk gaven een lokaal tintje aan de hoorzitting.


Peter Prak van Stichting Knarrenhof beet het spits af. Hij wakkerde bij de raadsleden én de met de doelgroep gevulde publieke tribune, het urgentiegevoel aan met confronterende cijfers en feiten over demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. Met bijna 19.000 60-plussers en bijna 7400 eenpersoonshuishoudens luidde Prak de noodklok. Deze aantallen zullen verdubbelen terwijl vooral andere leeftijdscategorieën door de woningmarkt worden bediend, zo hield Prak zijn gehoor voor. Hij gaf onder meer als advies om een aparte projectleider aan te stellen om meer sturing te geven. Een ander advies om maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor nieuwe woonvormen voor ouderen, werd door de aanwezige raadsleden als minder kansrijk beschouwd in Katwijk.


Jongeren in het gedrang
Met circa 1500 woningen in het woningbestand die als 55-pluswoning zijn gelabeld, meer dan 50 procent van de hoofdhuurders in de categorie 55-plus en nog eens 30 procent van de huurders die zeventig jaar en ouder is, ziet ook woningcorporatie Dunavie de impact van de vergrijzing. De woningcorporatie neemt ten aanzien van nieuwe woonvormen een voorzichtige houding aan. Het is dringen in de huursector, zo gaf Lia Wijnsma van Dunavie aan. Vanwege regionale afspraken wordt ook nog eens 25 procent van de woningvoorraad bestemd voor bijzondere doelgroepen (statushouders, ex-gedetineerden, etc.). Daarmee wordt de leeftijdscategorie 30-50 jaar minder kansrijk bij het vinden van een geschikte woning.


Clara van Rijn lichtte de doelstellingen van burgerinitiatief 50plusinKatwijk toe. Dit nieuwe burgerinitiatief wil zich hard gaan maken voor meer keuzevrijheid ten aanzien van woonvormen voor ouderen. Binnen vijf jaar moet een eerste project met een alternatieve woonvorm voor ouderen zijn gerealiseerd. Ze gaf aan dat haar burgerinitiatief hierover nog niet het gesprek is aangegaan met de gemeente. Met bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, meergeneratiewoningen en kleinschalig wonen zijn er genoeg alternatieven, betoogde ook Yvonne Witter van het Kenniscentrum. Zij hamerde vooral op een gemeentelijke visie op wonen, welzijn en zorg. Op die manier kan meer variatie worden aangebracht in het woonaanbod waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.


'Traplift lost niet alles op'
Gerard Herbrink van DSV Verzorgd Leven wees raadsleden en publiek erop dat een traplift niet alle problemen oplost. Hij wees op het belang van een voorlichtingscampagne van de gemeente om de (on)mogelijkheden van ouderenhuisvesting onder de aandacht te brengen. Ook wees hij op de noodzaak om wijken anders in te richten om daarmee te kunnen inspelen op nieuwe behoeften, zoals bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening. Zijn ervaring is dat vanwege 'oude huurprijzen' senioren minder makkelijk de overstap kunnen maken naar een eigentijdse woonvoorziening met dito huurprijzen. Desondanks telt de wachtlijst voor zijn woon- en zorgvoorziening 'de Parledam' nog altijd 128 wachtenden. Dit droeg bij aan de bewustwording onder aanwezige raadsleden. Binnen afzienbare tijd gaat de gemeenteraad verder doorpraten over seniorenhuisvesting.