Wethouder Kees van Velzen en fractievoorzitter Peter Scholten van het CDA (Foto: Jannes van der Ploeg).

Lokale lasten gaan komend jaar iets omlaag in Teylingen
Laatste update: 3 oktober 2017 om 14:51

TEYLINGEN - De lokale lasten voor inwoners van Teylingen gaan in 2018 omlaag. Dit werd afgelopen donderdag duidelijk tijdens de presentatie van de begroting 2018-2021.

Dit komt vooral doordat de afvalstoffenheffing met 20 euro daalt. Daartegenover staat wel een verhoging van het rioolrecht met 3 euro, alsook een indexatie van de OZB van 1,3 procent. Dit heeft als gevolg dat een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde koopwoning er in 2018 met 13 euro op vooruit gaat. Het financiële plaatje van de gemeente Teylingen staat er sowieso rooskleurig voor. De drie decentralisaties en het wegvallen van inkomsten uit de inmiddels afgeschafte precariobelasting blijven echter zorgenkindjes.

door Jannes van der Ploeg
Het toekomstbeeld van Teylingen is wederom positief te noemen. De begroting kent de komende jaren een overschot. Hiervoor moeten de gemiste inkomsten uit de precario (belasting op leidingen en kabels voor onder meer nutsbedrijven), van maar liefst 2,6 miljoen euro wel worden weggedacht. Wanneer je dit bedrag wegstreept tegen het begrotingsoverschot, rest nog steeds een tekort van ongeveer 1,6 miljoen euro.

Dit kan worden opgevangen door het voordeel wat Teylingse inwoners halen uit de afschaffing van de precariobelasting te verleggen naar de inwoners. Een deel van het voordeel wordt in dat geval dus weer bij de inwoners vandaan gehaald. Zo kan het tekort van 1,6 miljoen euro tot slechts een 0,5 miljoen euro worden teruggebracht. Dit behoort voor de goede orde tot de mogelijkheden. Zeker is wel dat de lastendruk voor Teylingse inwoners minimaal gelijk blijft.


Een ander terugkerend thema is het sociale domein. Het onderdeel jeugd blijkt wederom een flinke kostenpost. De reserve sociaal domein zal vanaf nu tot 2021 zeker met 7 ton dalen. De algemene reserve daalt de komende jaren met 2,7 miljoen euro naar nog altijd ruim 61 miljoen euro. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is hier met een investering van 1,2 miljoen euro een belangrijke oorzaak van. Belangrijke projecten die op deze agenda staan zijn de Flower Science (bloembollensector), de uitbouw van het Space Business Park en de herstructurering Greenport.


Nog een belangrijk speerpunt voor de gemeente is het creëren van betaalbare huur- en koopwoningen. Voor starters die hun eerste koopwoning op het oog hebben zijn er bovendien startersleningen beschikbaar. Uiteraard is er ook nog de aandacht voor de veiligheid van de stationsgebieden. Zo krijgt station Sassenheim een bewaakte fietsenstalling inclusief toezicht en camera's. Andere grote projecten zijn de uitbreiding van sportpark Elsgeest, reconstructie nagelbrug, aanleg Noordelijke randweg en het veelbesproken fietspad in de Roodemolenpolder.


Op 2 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. Er zullen dan zoals vanouds weer veel moties en amendementen de revue passeren.