Leden van de NRB op het podium bij één van de toneelavonden, die tientallen jaren werden gehouden om donateurs te bedanken (Foto: pr/Samantha Stauttener).

NRB stopt met toneel
Laatste update: 3 oktober 2017 om 15:15

NOORDWIJK - Na een decennialange traditie heeft de Noordwijkse Reddingsbrigade moeten besluiten om een einde te maken aan haar jaarlijkse toneeluitvoeringen.

De oorsprong van de bekende toneeluitvoeringen zijn terug te voeren naar de vele revues, die in de voormalige bar-dancing Casino halverwege vorige eeuw opgevoerd werden. In de loop der tijd werden de revues vervangen door toneeluitvoeringen in de voormalige bioscoop Lido. Veelal in de periode rond de carnaval, waarbij jaarlijks zes optredens verzorgd werden.


De reddingsbrigade ervaart al enige jaren een sterke terugloop van het aantal bezoekers van de toneelavonden. Het aantal avonden is nu gereduceerd tot twee, waarbij de zaal van De Muze veelal half gevuld is met belangstellenden. Het bestuur heeft, op basis van deze negatieve trend in relatie tot het vele werk dat met de uitvoeringen gemoeid is, besloten om met de toneeluitvoeringen te stoppen.


"Wij realiseren ons terdege dat we een aantal donateurs met dit besluit zullen teleurstellen", laat Mark van Egmond namens het NRB-bestuur weten. "Om onze donateurs betrokken te laten blijven bij de reddingsbrigade, het werk dat door onze vrijwilligers wordt verzet en het materiaal waar wij mee werken, zal er een jaarlijks terugkomend alternatief komen waarvoor wij onze donateurs zullen uitnodigen." Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet bekend.