Impressie van tijdelijke woningen van Nezzt, die mogelijk in Noordwijk gerealiseerd gaan worden. Op de 'Bouwmarkt' van de Noordwijkse Woningstichting komt men er meer over te weten (Illustratie: pr).

Noordwijkse Woningstichting organiseert informatiemarkt
Laatste update: 3 oktober 2017 om 15:38

NOORDWIJK - Ter gelegenheid van de Landelijke Dag van het Huren organiseert de Noordwijkse Woningstichting op zaterdag 7 oktober een 'Bouwmarkt'.

In een tent op het parkeerterrein aan de Susanna van Ettenstraat kunnen belangstellenden zich van 10.00 tot 14.00 uur laten informeren over het werk van de stichting en haar nieuwbouwplannen.

Kortgeleden werd de jaarlijkse Burendag gehouden. In de loop der jaren is de dag een begrip geworden. Dat geldt nog niet voor de Dag van het Huren, die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden. Het is een landelijke manifestatie waarop woningcorporaties hun huurders en andere belangstellenden willen bijpraten over hun activiteiten, waaronder hun nieuwbouwplannen. De organisatie staat onder supervisie van de landelijke koepel van woningbouwcorporaties, die luistert naar de naam Aedes. Aan de derde editie doen een kleine 60 van de in totaal 350 woningcorporaties die in Nederland actief zijn mee. Waaronder dus de Noordwijkse Woningstichting.


De NWS wil op 7 oktober met name informatie verstrekken over haar nieuwbouwplannen. In de prestatieafspraken met de gemeente en de Stichting Huurdersbelangen is vastgelegd dat de NWS er in de komende jaren voor gaat zorgen dat haar woningvoorraad met 600 nieuwe woningen gaat groeien. De eerste plannen om dat te realiseren zijn aanstaande. De locatie voor de 'Bouwmarkt' is bewust gekozen, want op de plek waar voorheen de Northgo sporthal stond en het aanpalende parkeerterrein zullen sociale huurwoningen worden gebouwd.

Onlangs werd de grond om de bouw van ruim zestig sociale huurwoningen mogelijk te maken door de woningstichting van de gemeente gekocht. In de loop van 2018/2019 wordt gestart  met de daadwerkelijke bouw. Een tweede stuk laaghangend fruit dat voor het grijpen ligt is het project Rederijkersplein. Op al in eigendom zijnde grond van de NWS zullen aan de kant van de Lidl (zorg)woningen worden gebouwd. Eind dit jaar zullen de voorbereidende werkzaamheden voor dit project worden gestart.


De Dag van het Huren wordt niet alleen benut voor de uitleg van de nieuwbouwplannen van de Noordwijksae Woningstichting. NWS-voorlichter Dick van der Plas: "Wij gaan een grote tent neerzetten en daarin is iedereen welkom. Er kan gesproken worden met onze medewerkers waaronder directeur Willem van Duijn. Ook verantwoordelijk wethouder Dennis Salman zal aanwezig zijn. Naast onze nieuwbouwplannen wordt ook andere informatie verstrekt. Voorbeelden zijn het belang van goed onderhoud en duurzaamheid. Ook kunnen de bezoekers kennis nemen van onze plannen om tijdelijke, verplaatsbare woningen neer te zetten op locaties waar naar verwachting de komende tien jaar geen ontwikkelingen zullen zijn.

Wij hebben verschillende partijen uitgenodigd om hun mogelijkheden te laten zien en zijn nu serieus in gesprek met Nezzt en Greenport om stappen te zetten. Ook Tiny Houses zal zich presenteren en hopelijk met een van hun huizen. Er is koffie en thee en voor de jongere bezoekers een springkussen."