Wethouder Arno van Kempen van Teylingen zet zijn handtekening, ziet ook de Katwijkse wethouder Jacco Knape (Foto: pr).

Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend
Laatste update: 3 oktober 2017 om 16:03

REGIO - Afgelopen woensdag is tijdens het Regiocongres van Holland Rijnland het Regionaal Energieakkoord ondertekend.

In Theater Castellum in Alphen aan den Rijn zetten achttien deelnemende partijen hun handtekening. Daarmee onderschreven zij de ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn en bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en energiedoelstellingen.

De veertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. "De ondertekening van het Regionaal Energieakkoord is de eerste stap naar een energieneutrale regio in 2050", aldus Holland Rijnland. "Om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen, is de energietransitie nodig. Door de gezamenlijke aanpak met publieke en private partijen, worden projecten opgeschaald en innovaties sneller toegepast."


De ondertekenende partijen werken samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Bij de eerste tussenstap in 2025 zullen de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie merkbaar moeten zijn, aldus Holand Rijnland.


De ondertekening vond plaats tijdens het Regiocongres Holland Rijnland 2017, een avond van en voor gemeenten in de regio. Naast de ondertekening van het energieakkoord was er uitgebreid aandacht voor de energietransitie. Zo inspireerde Marjan Minnesma van Urgenda de aanwezigen hoe Nederland kan toewerken naar 100 procent duurzame energie. Samenwerking stond hierin centraal om te komen tot een duurzame regio. 'Het kan, als je het wil', was haar optimistische boodschap.