Wethouder Klaas Jan van der Bent toont de kansen van Unmanned Valley tijdens een perspresentatie (Foto: Jan Bouw).

Onderzoekers: 'Kwaliteit omhoog met Unmanned Valley en woningen'
Laatste update: 3 oktober 2017 om 16:43

KATWIJK - Vorige week heeft het college van B en W van Katwijk ingestemd met de conclusies in het rapport 'Unmanned Valley Valkenburg, ontwerpverkenning UMV Valkenburg' van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten.

Vorige week heeft het college van B en W van Katwijk ingestemd met de conclusies in het rapport 'Unmanned Valley Valkenburg, ontwerpverkenning UMV Valkenburg' van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten en het rapport 'Plan economische beschouwing' bij het ontwerpend onderzoek van bureau Planmaat. De landschapsarchitecten concluderen dat Unmanned Valley inpasbaar is op het voormalige vliegkamp en dat de inpassing kansen biedt om de kwaliteit in het gebied te verhogen. Planmaat is van oordeel dat er financieel enkele varianten haalbaar zijn.

Met aannemen van de motie 'Unmanned Valley op het vliegveld Valkenburg' door de gemeenteraad op 12 februari is een proces van onderzoek op gang gekomen dat heeft geresulteerd in het besluit om ruimte te bieden aan Unmanned Valley met als perspectief de mogelijkheid van een permanente testlocatie. Dit met behoud van het programma van de kwaliteit en diversiteit van het masterplan voor de bouw van maximaal 5000 woningen.


Het ontwerpend onderzoek is onder regie van Steven Slabbers van Bosch Slabbers Landschapsarchitecten uitgevoerd. Bij de vier workshops in het kader van dit onderzoek zijn externe partners betrokken geweest uit Wassnaar, Oegstgeest, Leiden, het RVB, de provincie, Holland Rijnland, HHR en Dunea. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport wordt geconstateerd dat het ruimtelijk mogelijk is om een aantal varianten te combineren met de woningbouwopgave. Het bureau Planmaat heeft een financiële verkenning naar deze varianten uitgevoerd en komt daarbij tot de constatering dat enkele varianten financieel mogelijk zijn.


Afgelopen maandagochtend lichtte wethouder Klaas Jan van der Bent een en ander nader toe. "De uitkomsten van het onderzoek, waar we het Rijksvastgoedbedrijf en andere partners bij betrokken hebben, zijn een mooie stap in de ontwikkeling van Locatie Valkenburg. Het is zelfs zo dat er kansen zijn om het kwaliteitsniveau van het oorspronkelijk plan te verhogen. De belangrijkste aanbeveling daarbij is om de ontwikkeling van Locatie Valkenburg en de ontwikkeling van het hele gebied tussen de N206, de duinen en tussen de Oude Rijn en de noordrand Wassenaar, in samenhang op te pakken", aldus Van der Bent.


Katwijk wil de inpassing van een Unmanned Valey omarmen als een kans om een kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en recreatiegebied te ontwikkelen, passend bij de gemeente en de regio. Met dit laatste wordt bedoeld een derde object naast ESA en de Greenport. Gedacht wordt aan de keuze tussen twee landingsplatforms van een grootte van 500 x 500 meter of zelfs 1000 x 500 meter. Belangrijk is ook een open corridor richting zee. Er zijn inmiddels 10 opties verkend.


Voor een integrale ontwikkeling van de Locatie Valkenburg en het omliggend gebied, zoals de Mient Kooltuin, Groene Buffer en het Valkenburgse Meer, is een aantal verbindende elementen belangrijk. Goede wegen, het versterken van de regionale bereikbaarheid, een groen landschap, water-, fiets- en wandelwegen. Dit met behoud van de archeologische en cultuurhistorische waarden.


Op grond van de uitgebrachte rapporten ziet het college Unmanned Valley als identiteitsdrager en aanjager van kennisontwikkeling en werkgelegenheid, een high tech-sector. Buiten de testuren biedt het terrein ook kansen om een publieke ruimte te worden waar je kunt vliegeren, skateboarden, fietsen en waar evenementen georganiseerd kunnen worden. Verwacht wordt dat er vanuit het bedrijfsleven veel belangstelling zal zijn voor de testlocatie. Drones zijn langzamerhand onmisbaar geworden. Zij kunnen op veel gebied worden gebruikt.


Deze maand gaat de politiek zich verder over de mogelijkheden en inpassing in het gebied buigen. Eerst in een informatieve sessie om vervolgens tot besluitvorming over te gaan. Daarna moet de gemeente bekijken in gesprek met alle relevant partijen hoe een en ander tot uitvoering kan komen en welke ruimtelijke procedures daarvoor nodig zijn.