Het stadsbestuur meldt dat het weerstandsvermogen in 2018 18 miljoen euro bedraagt. Maar echt helemaal tevreden over hun spaarvarkentje is men pas wanneer de komende 3 jaren 31 miljoen reserve in kas is (Foto: Hans Schuurman).

De Leidse begroting staat vol met getallen Ún wensdenken
Laatste update: 5 oktober 2017 om 12:02

LEIDEN - De begroting van Leiden 2018-2021 is een reeks cijfertjes en getallen waarmee de gemeente een blik vooruit werpt.

Zij voorspelt dat onze stad volgend jaar 126.422 inwoners telt die samen in ongeveer 57.476 huizen wonen. Het aantal woningen nam in de periode 2014-2017 toe met ruim 4%. Leiden bouwt flink, zeggen onze bestuurders met ingehouden trots. Maar er had ook kunnen staan: slechts met 4%, want op Funda staat dat in Leiden drie keer zoveel mensen een (koop) huis zoeken dan kwijt willen. En niet te vergeten: de jarenlange wachtlijst voor een (huur)woning in de sociale sector. Oké, Leiden is de dichts bebouwde gemeente van Nederland. Maar hoe ver is B&W met het ombouwen van lege kantoorgebouwen in woningen? 

Het stadsbestuur meldt dat het weerstandsvermogen, het bedrag dat zij achter de hand houdt voor tegenvallers, in 2018 18 miljoen euro bedraagt. Maar echt helemaal tevreden over hun spaarvarkentje is men pas wanneer de komende 3 jaren 31 miljoen reserve in kas is. In de gemeente Leiden gaat jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro om. Bij een forse rentestijging, boven de 3,5%, is er pas reden om ongerust te worden, schrijft B&W. En wat kan er tegenvallen in de begroting 2018-2021? Het grondbezit, waarvan als je 't verkoopt de prijs tegenvalt en het rijk, die gemeenten kort op uitkeringen voor infrastructuur, zorg of bijstand. En als een oud gebouw afgebroken wordt en er komt asbest vrij, gemeente trek je portemonnee maar open. En hoogbouw, waarvoor planschade betaald moet worden aan gedupeerde omwonenden. De gemeente spaart dus nog maar even door.


Een tegenvaller van € 800.000,-- wordt gemeld voor verstrekkingen aan 'minimabeleid en bijzondere bijstand'. Het is een structureel tekort, een tekort dat jaarlijks terugkomt. Heeft het iets te maken met de 292 statushouders die een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente? De voorlichter kiest haar woorden zorgvuldig: "Er zijn verschillende oorzaken. Het komt deels omdat meer mensen meer gebruikmaken van bewindvoering en eels omdat meer mensen in een collectieve zorgverzekering zitten waarvan de premie omhoog ging. De stijging is er ook los van de statushouders."


In 2018 onderzoekt de gemeente of de deelfiets iets is voor Leiden. Een fiets die voor een kleine vergoeding (€ 0,50??) door meer Leidenaren of bezoekers gebruikt kan worden. Een oplossing voor de fietsenchaos? In Amsterdam is het geprobeerd, je kon de fiets overal terugzetten, 't liep 't spaak. Als (een deel van) de Lorentz, de bouwput tegen over CS klaar is, kunnen daar in 2020 5.000 fietsen (gratis) gestald worden. Zou het gemeentebestuur niet gelezen hebben dat iedere fietsenstalling automatisch volloopt met gebruikte fietsen als je geen 'paal en perk' stelt aan de stallingsduur? Stallingsbeheerders bevestigen gekleurde labels aan de fietssturen in de hoop inzicht te krijgen in het Leidse fietsparkeergedrag. In Utrecht mag de treinfietser zijn rijwiel één dag/nacht (gratis) stallen bij CS. Checkt men binnen 24 uur niet uit, dan betaalt men stallingsgeld. Die fietsenstalling maakt een opgeruimde indruk.


Bureaucratie
"De Sociale Wijk Teams (SWT's), 8 vestigingen verspreid over de stad en 6 Jeugd en Gezins Teams (JGT's), zijn de draaischijf tussen inwoners, uitvoerende organisaties en de gemeente. Zij spelen een belangrijke rol in de sociale binding en participatie in de wijk", staat in de begroting. 'Wensdenken, was het maar zo', zegt een medewerker. De gemeente komt terug op het idee om de 14 SWT's en JGT's fysiek te scheiden. Een daad van zelfcorrigerend vermogen. En de welzijnstaak, bewoner in een buurt vanuit deze locaties sociaal te verbinden, komt moeilijk van de grond. De onvolprezen zorgwerker(ste)s zijn (te)veel tijd kwijt aan administratie. Zij moeten zichzelf controleren, er is veel minder tijd voor cliëntcontact helaas.