De Molenwijk is hard toe aan een opknapbeurt (Foto: Jan Bouw).

Van Egmond verzorgt fase 2 van herinrichting Molenwijk
Laatste update: 6 oktober 2017 om 10:16

KATWIJK - Zoals her er nu naar uitziet, kan in november met fase 2 van de herinrichting van de Molenwijk in Katwijk worden begonnen.

Het gaat hierbij om de Hyacinthstraat, het Molenplein, de Molenweg, de Narcisstraat en een gedeelte van de Tulpstraat. Half juli is de aanbestedingsprocedure gestart. Op 7 september heeft de aanbesteding plaatsgevonden.

Het werk wordt voorlopig gegund aan Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond uit Rijnsburg. Zij was niet de laagste inschrijver, maar de op een na laagste. De laagste inschrijver was Boogaard Infra BV uit Nieuw-Vennep, maar volgens het gunningadvies was diens inschrijving ongeldig. Ter verificatie is het gunningadvies voorgelegd aan TeekensKarstens AdvocatenNotarissen uit Leiden.

Ook zij gaat mee in het advies deze inschrijving ongeldig te verklaren. Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond heeft ingeschreven voor een bedrag van 804.400 euro exclusief BTW. De aannemingssom past binnen het beschikbaar gestelde krediet.


Inmiddels is de bezwarentermijn gestart. De mogelijkheid bestaat dat de laagste inschrijver bezwaar zal maken tegen de ongeldig verklaring van diens inschrijving. De verwachting van het college is dat - gezien de uitgebrachte adviezen - dit mogelijke bezwaar niet wordt gehonoreerd. Mocht dit wel het geval zijn, dan kan dit gevolgen hebben voor de start van de uitvoering van de werkzaamheden.