In variant B om de parkeerdruk in Noordwijk aan Zee te verlichten spelen de terreinen van Admiraal de Witt en Verloop een belangrijke rol. Maar beide bedrijven bekijken ook andere opties dan de verkoop van de gronden aan de gemeente (Foto: Harm Dragt).

In februari verder uitgewerkte plannen voor parkeren aan Zee
Laatste update: 9 november 2017 om 11:36

NOORDWIJK - Om de parkeerbehoefte in Noordwijk aan Zee in beeld te brengen hebben de mensen rond gemeentelijk projectleider Han Bouwman twee zaken meegenomen.

Namelijk de actuele gemeten bezetting van de parkeerplaatsen alsmede de gemeentelijke eis om elke parkeerplek die verloren gaat elders te realiseren.

In zowel variant A als variant B is de capaciteit van de bestaande en de al geplande plekken meegenomen. Het gaat om het Wantveld, het Palaceplein, het Gat van Palace, (de herinrichting van de) Parallel Boulevard, de Koningin Wilhelmina boulevard, de gemeentelijke bijdrage aan zowel de Maarten Kruytstraat als het Jan Kroonsplein, de huidige parkeerplekken rond het Vuurtorenplein en de nieuwe inrichting van het plein. Maar ook het tekort aan honderd plekken (resultaat parkeeronderzoek) is in de telling meegenomen. Dan kom je alles bij elkaar optellend op 1154 parkeerplekken.

Met de plannen rond Huis ter Duin ( Breakers, het Zon- en Zeebad en nieuwbouwwoningen) wordt hetaantal 1554 en met de benodigde 644 plekken voor het nieuwe congrescentrum ( onderdeel van de mogelijk te bouwen drielaags parkeergarage aan de zeezijde voor Huis ter Duin) wordt het totaal 2198. Wordt dat allemaal gerealiseerd dan rest een extra capaciteit om te parkeren op zomerse dagen van maximaal  1111 plaatsen op een ochtend tot 492 plaatsen op een zondagmiddag. Variant B (de ondergrondse parkeergarage aan de zeezijde voor Huis ter Duin wordt niet gebouwd) levert een restcapaciteit op die ligt tussen de 350 en 750 parkeerplaatsen. Dat is inclusief de 250 plaatsen als Admiraal de Witt en Verloop hun grond willen verkopen aan de gemeente te verkopen. Beide bedrijven hebben die beslissing nog niet genomen. Sterker nog zij kijken ook naar andere opties.


Han Bouwman nam de raadsleden ook mee in de planninglijst voor de  varianten. Om een goed beeld te krijgen van de haalbaarheid is die lijst voor varianten A en B  behoorlijk lang. Wij lichten de eerste variant er als voorbeeld uit. Voor A moet er voor de realisatie van de parkeergarage voor Huis ter Duin overeenstemming komen met het Hoogheemraadschap Rijnland, met Rijkswaterstaat en de Stichting Duinbehoud. De bouwconstructie van de garage moet onderzocht worden. De verkeersbelasting moet bekeken worden zeker waar het de in- en uitrit betreft. Er dient aandacht te zijn voor optimale communicatie.

Het businessplan moet uitgewerkt worden.
Dat geldt ook voor de  subsidiemogelijkheden. Niet onbelangrijk is de aanbestedingsprocedure die  vanwege de hoogte van het bedrag Europees dient te zijn. Wat is er aan fiscale voordelen te halen is ook een vraag die beantwoord moet worden. Dat geldt ook voor de Omgevingsonderzoeken.
Bouwman beloofde de raad dat deze in februari de verder uitgewerkte plannen krijgt voorgelegd inclusief de financiële consequenties.