Zoek de verschillen! Boven het foutieve kaartje en onder de gerectificeerde versie.

Ministerie rectificeert kennisgeving
Laatste update: 13 februari 2012 om 14:34

NOORDWIJK - Het Bureau Energieprojecten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft haar kennisgeving van de informatieavond over het windmolenpark voor de kust van Noordwijk gerectificeerd.  

Het ministerie ging over tot rectificatie naar aanleiding van een publicatie op NIEUWSVANHIER.NL. De nieuwssite voor de Duin- en Bollenstreek wees afgelopen vrijdag op discrepanties in de kaartjes waarmee de kennisgeving was geïllustreerd. Zo kwamen de trajecten waarlangs de kabel van het windmolenpark naar het verdeelstation in Sassenheim moet gaan lopen niet overeen en was Voorhout in één van de twee kaartjes aangeduid als Sassenheim.

 

Die fouten waren des te opmerkelijker omdat tijdens een eerste informatieavond over het windmolenpark in december veel vraagtekens werden gezet rond het kabeltracé en de betrokken ministeries en energiebedrijf Eneco tijdens de tweede informatieavond op 1 maart omwonenden juist nader willen informeren over dat tracé.

 

Het ministerie heeft nu dus de fouten uit het kaartje gehaald en voorkomt daarmee waarschijnlijk veel verwarring. Zij was immers voornemens om aanstaande woensdag met de kennisgeving te adverteren in diverse lokale en landelijke media.

 

Zie ook: http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=4727