Impressie van het te ontwikkelen Middengebied tussen Noordwijk Binnen en Zee. Rechts tegen de duinrand het beoogde landschapspark en links de 5,14 hectare op te waarderen bollengrond.

Noordwijkerhout biedt Noordwijk 'creatieve oplossing'
Laatste update: 15 februari 2012 om 12:16

NOORDWIJKERHOUT - Het college van burgemeesters en wethouders van Noordwijkerhout is bereid een "creatieve oplossing" te onderzoeken om uit de impasse te geraken waarin het met buurgemeente Noordwijk verzeild is geraakt naar aanleiding van de compensatie van bollengrond in het Noordwijkse Middengebied.

Noordwijk wil tussen Binnen en Zee een landschapspark aanleggen en moet op basis van oude afspraken daarvoor 2,2 miljoen euro compenseren voor de bollengrond die daarmee verloren gaat. Noordwijk wilde onder die verplichting uit door bij de Provincie Zuid-Holland te pleiten voor een wijziging van de provinciale structuurvisie. De provincie stelde als voorwaarde dat de andere vijf Greenportgemeenten (Katwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) akkoord zouden gaan. De eerste vier stonden positief ten opzichte van het verzoek van Noordwijk, maar tijdens een provinciale hoorzitting in januari bleek - geheel tot verrassing van Noordwijk - dat Noordwijkerhout vast wilde houden aan de oude afspraken. De Noordwijkse wethouder Leon van Ast noemde dat "bestuurlijk onbeschoft". Begin februari bleek dat Noordwijk niet hoeft te rekenen op medewerking van de provincie.

 

Naar aanleiding van de verstoorde verhoudingen volgde er 'vredesoverleg' tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Het Noordwijkerhoutse college van burgemeesters en wethouders stelt nu begrip te hebben voor de Noordwijkse situatie en bereid te zijn een "creatieve oplossing" te onderzoeken. Zij stelt voor de zaak onderling te regelen tussen de zes Bollenstreekse Greenportgemeenten. Dit zou kunnen door de 2,2 miljoen compensatie ten goede te laten komen aan de opwaardering van 5,14 ha 'apengrond' in het Middengebied tot eerste klas bollengrond. Deze opwaardering maakte al deel uit van de Noordwijkse plannen voor het gebied. Door de 2,2 miljoen compensatie (deels) ten goede te laten komen aan die opwaardering, drukt deze minder op de totale ontwikkelingskosten van het Middengebied.

 

Het voorstel van B&W zal vanavond worden besproken in de Noordwijkerhoutse raadscommissie Ruimte en Wonen. Bij die vergadering zal ook een delegatie van het Noordwijkse college aanwezig zijn voor een toelichting.