Het Prinses Amalia windpark, dat ook op 23 kilometer van de kust ligt, gezien vanaf het strand van IJmuiden (Archieffoto: Onno van Middelkoop).

Noordwijk kan geen bezwaar maken tegen windmolenpark
Laatste update: 27 februari 2012 om 13:19

NOORDWIJK - De gemeente Noordwijk kan formeel geen bezwaar meer maken tegen de komst van een windmolenpark op 23 kilometer uit de kust van de badplaats.

Noordwijk werd vorig jaar verrast door de mededeling dat het Rijk al in 2009 een vergunning had verleend voor de aanleg van een windmolenpark op 23 kilometer uit de kust van de badplaats. De gemeente had de aanvraagprocedure over het hoofd gezien en verweet de rijksoverheid achteraf dat zij gemeenten niet bij het vooroverleg had betrokken.

 

In december zag Noordwijk - dat vreest voor haar uitzicht - echter alsnog een kans om bezwaar aan te tekenen omdat energiebedrijf Eneco minder molens en van een ander type wil plaatsen dan in de oorspronkelijke vergunningaanvraag vermeld. De wijziging die hiertoe nodig is, zou - zo kondigde wethouder De Lange begin december aan - Noordwijk in staat stellen alsnog bezwaar aan te tekenen.

 

Dat blijkt echter niet het geval omdat de plannen voor het windmolenpark vallen onder de crisis- en herstelwet. Dit betekent dat op de beroepsprocedure tegen een definitief besluit bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn. E'n daarvan is dat overheden geen bezwaar kunnen aantekenen. Een woordvoerder van de gemeente Noordwijk laat echter weten dat de kustgemeenten inmiddels wel zijn betrokken bij het vooroverleg over de komst van het windmolenpark en dat er tussen overheden inmiddels op een nettere manier wordt gecommuniceerd dan voorheen. Op de vraag of dat 'meepraten' ook het gewenste resultaat op zal leveren, antwoordt de woordvoerder: "Dat zal moeten blijken."

 

In het overleg met het Rijk maakt Noordwijk zich samen met andere kustgemeenten sterk tegen de komst van een windpark op 23 kilometer voor de kust. Wethouder Leendert de Lange licht de bezwaren toe: “Een onbelemmerd uitzicht op de horizon is een van de meest bepalende kenmerken van de badplaats Noordwijk. Die beleving moet je niet willen aantasten."De wethouder zegt zeker niet tegen duurzame energiebronnen te zijn: "Het college is niet tegen windenergie, maar zegt wel: leg zo’n park nog wat verder uit de kust vandaan.”

 

Op donderdag 1 maart is er voor de tweede keer een informatieavond over de plannen voor het windmolenpark. De ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu lichten dit keer in samenwerking met energiebderijf Eneco het tracé van de landkabel toe. Deze kabel moet het windmolenpark gaan verbinden met het schakel- en transformatorstation bij Sassenheim. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur in Congrescentrum Leeuwenhorst aan de Langelaan 3 in Noordwijkerhout.