Boren en graven voor kabeltracÚ
Laatste update: 2 maart 2012 om 15:53

NOORDWIJK - Donderdag organiseerde energiebedrijf Eneco samen met twee Ministeries voor de tweede keer een informatieavond in congrescentrum Leeuwenhorst. Enkele tientallen belangstellenden lieten zich bijpraten over de aanleg van de elektriciteitskabel, die het toekomstige windmolenpark Q10 voor de kust van Noordwijk moet verbinden met het electriciteitsstation van Tennet in Sassenheim.

Hiervoor wordt in 2014 een ongeveer acht  kilometer lange ondergronds elektriciteitskabel (150Kv) aangelegd, vanaf het strand van Noordwijk tot het electriciteitsstation in Sassenheim. De kabel komt gedeeltelijk te liggen op een diepte van ongeveer twintig meter door middel van gestuurde boringen. Het overige deel wordt aangelegd in open ontgraving op ongeveer anderhalf meter diep.  De kabel ligt zo veel mogelijk buiten bewoond gebied, waardoor de overlast tijdens de aanleg tot een minimum beperkt wordt.

 

De werkzaamheden beginnen in 2014 en worden gefaseerd uitgevoerd in een periode van ongeveer 6 maanden. Naar verwachting zal het windmolenpark, dat op een afstand van 23 kilometer vanaf de kust van Noordwijk komt te liggen, in 2015 operationeel zijn en aan minimaal 135.000 huishoudens groene elektriciteit kunnen leveren.

 

Meer over dit onderwerp in de Woensdagkrant van 7 maart.