Het nieuwe Fioretticollege is te klein (Foto:pr).

Deel Fioretti leerlingen naar ander onderdak
Laatste update: 8 maart 2012 om 15:25

LISSE - Als de nieuwbouw van het Fioretticollege aan de Sportlaan wordt opgeleverd, zal dit gebouw de komende 15 jaar te klein blijken.

Dat blijkt uit de analyse van de nieuwe prognose die deze week openbaar is gemaakt. Uitgaande van de huidige bijgestelde prognose zal er, indien ook in Hillegom geen ruimte is, aanvullende tijdelijke huisvesting nodig zijn voor ruim 200 leerlingen. De periode waarvoor deze tijdelijke huisvesting nodig is, wordt nu ingeschat tot maximaal 2020. Het schoolbestuur verwacht dat de kwaliteit van de school in combinatie met de nieuwbouw er toe kan leiden dat de school nog harder zal groeien en die periode langer zal duren dan tot 2020.

Het bestuur van Fioretti spreekt een voorkeur uit voor het realiseren van een categorale mavo op de grens tussen Lisse en Sassenheim. Het lijkt de gemeente Lisse verstandig dat regionaal gekeken wordt naar het benodigde aanbod. Dit om te voorkomen dat op de ene plaats gebouwd moet worden en op de andere plaats leegstand ontstaat. Uitgaande van de huidige gegevens komt de school op basis van de nu beschikbare cijfers niet in aanmerking voor een structurele uitbreiding. De gemeente Lisse wil, in samenspraak met het schoolbestuur, de benodigde tijdelijke huisvesting invullen. Mogelijke opties hiervoor zijn een tijdelijk huisvesting in het MVO Lucia, de nieuw te bouwen commerciële ruimte in het sportcomplex of de locatie Uitermeer. Onlangs is ook bekend geworden dat het Nova College aan de Oranjelaan stopt en het pand vanaf 1 augustus 2013 beschikbaar komt voor verhuur of koop.