Zevenhonderd zienswijzen tegen windmolenpark
Laatste update: 30 maart 2012 om 15:21

NOORDWIJK - Zevenhonderd particulieren en bedrijven hebben zich aangesloten bij de zienswijze die de gemeenten Noordwijk en Zandvoort gezamenlijk hebben ingediend tegen de komst van een windmolenpark op 23 kilometer voor de kust van beide badplaatsen.

 
Dat werd duidelijk uit antwoorden van de Noordwijkse wethouder Leendert de Lange op vragen van raadslid Hans van den Berg (Progressieve Combinatie) in de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond. Van den Berg wilde weten of het bericht dat op NIEUWSVANHIER.NL was verschenen en waarin wethouder De Lange aangaf dat de gemeenten de juridische kosten van de bezwaren zullen dragen, juist was.

 

De Lange beaamde dat. Hij gaf echter wel aan dat het hier uitsluitend ging om de aansluiting van private partijen bij de zienswijze die Noordwijk en Zandvoort sowieso zouden indienen. Daarmee zouden dus geen extra kosten zijn gemoeid. De gemeenten zijn niet tegen een windpark, maar zien dat liever op minimaal 30 kilometer komen zodat het vanaf de kust niet zichtbaar is. Omdat de plannen voor het park onder de crisis - en herstelwet vallen, kunnen lagere overheden (zoals gemeenten) hiertegen geen juridische bezwaren aantekenen, maar slechts hun visie kenbaar maken. Met hen hebben nu dus ook 700 private partijen dat gedaan.

 

Mochten particulieren en bedrijven verdergaande juridische bezwaren willen maken, zo maakte de wethouder duidelijk, dan zullen zij daarvoor wel zelf de kosten moeten dragen.

 

De Progressieve Combinatie wil er echter voor waken dat de gemeente haar boekje niet te buiten gaat. Van den Berg: "Zelf kan de gemeente in verband met de crisis- en herstelwet niet protesteren en probeert nu via particulieren haar 'protest' wel te laten horen. Uiteraard kost dat geld en de Progressieve Combinatie vindt dat een oneigenlijk gebruik van gemeenschapsmiddelen." Van den Berg geeft aan dat zijn fractie zich beraad op een nader onderzoek naar de juridische kosten, die door de gemeente worden gemaakt.