De Jacoba van Beierenweg met links het bouwterrein (Foto en tekst: Jannes van der Ploeg).

Reactie wethouder op bouwrouterapport VVN
Laatste update: 1 juni 2012 om 13:43

VOORHOUT - "Het rapport van Veilig Verkeer Nederland en ook andere adviezen, zoals die van de politie en het mediationverslag worden meegewogen in de keuze voor de bouwroute", aldus wethouder Stuurman.

De conclusie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) dat de meest veilige bouwroute voor het bouwverkeer van de 1e fase van bestemmingsplan Hooghkamer via de Jacoba van Beierenweg loopt, betekent nog niet dat deze ook vanzelfsprekend via de Jacoba van Beierenweg zal gaan lopen. Dit terwijl de bewoners van de Componistenbuurt, verenigd onder de naam 'Wakker Teylingen', vinden dat het ongelijk van de gemeente is aangetoond.

 

Uit het onderzoek dat de gemeente door onderzoeksbureau Witteveen en Bos heeft laten uitvoeren kwam namelijk naar voren dat de route via de Componistenbuurt de beste optie was, iets wat in de ogen van Wakker Teylingen altijd onjuist is geweest. Wethouder John Suurman gaf aan dat met de conclusie van VVN rekening zal worden gehouden, maar dat er ook andere aspecten zijn die zullen worden meegenomen in de besluitvorming.

 

Marcel van Westing, woordvoerder namens Wakker Teylingen, vat samen waarom VVN tot een andere conclusie is gekomen: "De kortste route met de minste bochten en de minste doorkruisingen met ander (langzaam en dus kwetsbaar) verkeer heeft de voorkeur, ten opzichte van een route die meer dan twee keer zolang is, gevuld met bochten en met tenminste twee doorkruisingen."

 

Wethouder Stuurman deed geen uitspraken over de juistheid van alle visies, onderzoeken en meningen, hoewel alles serieus zal worden genomen. "Het rapport van Veilig Verkeer Nederland en ook andere adviezen, zoals die van de politie en het mediationverslag en de verschillende belangen van de omwonenden. Ook de indrukken van de informatieavond, waarbij voor veel bewoners de voorgestelde route over de Mozartlaan geen optie was, wordt meegewogen in de besluitvorming", aldus Stuurman.

 

Ilse Daalder, bewoonster van de Jacoba van Beierenweg, is op haar beurt niet overtuigd door de uitslag van het onderzoek van VVN. Zij vermoedt dat Wakker Teylingen niet het hele verhaal aan VVN heeft verteld. "Zoals Wakker Teylingen niet blij was dat er niet naar hun geluisterd werd in het onderzoek van Witteveen en Bos, zo heb ik hetzelfde gevoel bij het onderzoek van VVN."

 

Marcel van Westing voelt zich in deze kwestie echter niet gehoord door de gemeente. Zo zou wethouder Stuurman geen antwoord willen geven op vragen die Wakker Teylingen aan hem gesteld heeft in verband met uitspraken in diverse media van de wethouder. Van Westing is daarom naar de nationale ombudsman gestapt. Stuurman geeft aan het te betreuren dat Wakker Teylingen niet rechtsreeks met hem in gesprek wil gaan, zeker gezien het mediatonproces dat de gemeente heeft opgezet.

 

Vooralsnog kiest het college op 12 juni voor een bouwroute, waarna vanaf 1 juli de grond bouwrijp zal worden gemaakt. Wakker Teylingen heeft echter aangekondigd naar de rechter te stappen als er niet voor de Jacoba van Beierenweg wordt gekozen.